Lagoa do Peixe National Park旅游

想去0 去过1
展开地图

Lagoa do Peixe National Park简介

Lagoa do Peixe National Park是巴西的一个国家公园建立于1986年,以保护越冬区沿帕图斯泻湖候鸟所创建的。该公园是开放的旅游业,每年只有几十万的游客。

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑

新浪公司 版权所有Copyright © 1996-2015 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有

Lagoa do Peixe National Park来点评论吧

您何时到过
还可以输入140